WERKWIJZE

Op eigen initiatief of na doorverwijzing kunt u met ons contact opnemen, telefonisch of via mail. Tijdens een telefonisch gesprek wordt kort het probleem besproken en wordt er een datum gekozen voor een eerste afspraak. Verder worden ook wat praktische zaken toegelicht zoals de kostprijs, manier van werken en annuleren.

Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders en/of het kind wordt een algemeen beeld geschetst van de problematiek. Er wordt samen bekeken hoe het gaat op de verschillende levensdomeinen (school, thuis, hobby’s, …), waar de moeilijkheden zich situeren en wat de sterktes zijn. Tijdens dit intakegesprek worden ook jullie verwachtingen geëxploreerd en bekijken we hoe wij hier aan kunnen voldoen. Hierbij wordt tevens besproken of een multidisciplinaire samenwerking met een andere therapeute zinvol kan zijn.

Het is mogelijk dat vervolgens de therapie kan worden opgestart maar vaak vindt eveneens een diagnostisch onderzoek plaats. De resultaten hiervan worden mondeling meegedeeld in combinatie met een schriftelijk verslag.  Indien aangewezen stellen we een behandelingsplan op en wordt de logopedische, psychomotorische of psychotherapeutische behandeling gestart.

De duur en de frequentie van de therapie wordt in samenspraak met de ouders en ons team bepaald. Tijdens ons traject wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien met ouders om vorderingen te bespreken en bij te sturen waar nodig. Ook krijgen de ouders tips mee naar huis voor de aanpak van hun kind en hun moeilijkheden.