WAT WE DOEN

We zijn een team van gedreven professionals met een groot hart voor kinderen en jongeren. De samenwerking van een ervaren team van logopedisten, ergotherapeuten en een psycholoog maakt het mogelijk om diagnostiek, therapie en begeleiding optimaal op het kind/jongere en zijn gezin af te stemmen.

Uitwisseling van ervaring en ideeën tussen de collega’s van de praktijk ervaren we als een grote meerwaarde. Het zoeken naar antwoorden op de gestelde hulpvragen zien we als een gezamenlijk proces met de ouders. Zij worden bij elke stap van het traject betrokken. We geloven dat we samen het verschil kunnen maken!

Logopedie

Letterlijk betekent logopedie “opvoeden tot het gesproken woord”. In de praktijk bekijken we dit echter veel ruimer dan enkel ingrijpen op vlak van communicatie. Er wordt gewerkt rond het gesproken en geschreven woord, in ruimere zin.

Zowel kinderen, tieners als volwassenen kunnen zich aanmelden voor een logopedisch onderzoek en het eventueel opstarten van therapie voor volgende problematieken:

articulatieproblemen – vertraagde spraak- en taalontwikkeling – dysfasie – stemproblemen –  myofunctionele problemen – leesproblemen – spellingsproblemen – rekenmoeilijkheden – dysarthrie – afasie – dysfagie

Psychotherapie

Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een therapeut op een regelmatige basis. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de problematiek kunnen naast praten ook nog andere methodieken worden aangewend zoals spelen, tekenen en werken met creatief materiaal.

De psychotherapeut lost geen problemen voor jou op, maar helpt je wel anders te kijken, bepaalde gevoelens te verwerken of situaties anders aan te pakken. De therapie richt zich op het geven van nieuwe betekenissen aan de gebeurtenissen in je leven en heeft als doel je klachten op te heffen zodat je minder last ervaart.

Een probleem van een kind/jongere en zijn gezin in kaart brengen en samen op zoek gaan naar oplossingen, kan een poosje in beslag nemen en verloopt ook steeds anders. Zo zal de aard van de klachten,het ontwikkelingsniveau en vele omgevingsfactoren kunnen een invloed hebben op wat nodig is om weer op een goed spoor te geraken. Individuele gesprekstherapie, speltherapie en ouderbegeleiding behoren tot de mogelijkheden.

Ergotherapie

Ergotherapie helpt kinderen die tijdens hun ontwikkeling problemen ondervinden met als doel het kind (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in zijn/haar dagelijkse leven. Problemen kunnen zich uiten op vlak van het leren, het spel (vrije tijd) en de zelfredzaamheid.

De ergotherapeut stimuleert de ontwikkeling en biedt eventueel compenserende technieken aan. Moeilijke vaardigheden worden spelenderwijs ingeoefend. Daarnaast adviseert de ergotherapeut ook hoe ouders, leerkrachten en eventueel anderen het kind kunnen helpen, de omgeving kunnen aanpassen en hulpmiddelen kunnen gebruiken in het dagelijkse leven. Door het handelen terug mogelijk te maken, bevordert de ergotherapeut de natuurlijke groei van elk kind.

De ergotherapeut richt zich op kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische dagelijkse handelingen (zoals schrijven, knippen, veters strikken, bestekhantering en aan- en uitkleden), de motoriek en/of zintuiglijke informatieverwerking (Sensorische Integratie).  Kinderen die moeite hebben met het plannen en organiseren van een handeling en kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Diagnostiek

Wanneer je een vermoeden hebt dat er iets aan de hand is of anderen in de omgeving maken zich zorgen omtrent de ontwikkeling van je kind, kan u bij De Kubus terecht voor psychodiagnostiek.

Een diagnostisch proces bestaat meestal uit verschillende stappen: een gesprek met de ouders (intake),invullen van vragenlijsten, de testafnames en tenslotte het adviesgesprek. Indien u wenst kan er eveneens contact worden opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, CLB …) om het beeld te vervolledigen. Tijdens de nabespreking ontvangt u ook steeds een verslag, dat u kan bezorgen aan de verwijzer of relevante betrokkenen.

Aanbod: intelligentieonderzoek- onderzoek naar aandacht en concentratie – onderzoek naar leerstoornissen – onderzoek naar autismespectrumstoornis – belevingsonderzoek – onderzoek naar taalontwikkeling

adres_wit

Langdries 10
9450 Haaltert

adres_wit

Dendermondsesteenweg 180
9300 Aalst

 

telefoon_wit
Logopedie
Sara Janssen
0476 88 49 87
sara@dekubus.org
telefoon_wit
Psychotherapie
Jill Gees
0476 60 33 13
jill@dekubus.org