TARIEVEN

LOGOPEDIE

Voor logopedie zijn de tarieven wettelijk vastgelegd door het RIZIV.

Een bilanzitting van 30 minuten kost 31,75 euro, waarvan 24,25 euro wordt terugbetaald door het ziekenfonds en het remgeld 7,50 euro bedraagt. Voor een logopedisch beginonderzoek kunnen meerdere bilanzittingen nodig zijn.

De kostprijs van een evaluatiebilan is  45,25 euro waarvan 34,25 euro wordt terugbetaald.

Een therapiesessie kost 23,.25 euro (22,50 euro op school) per half uur  waarvan 17,25 euro (16,50 euro op school) wordt terugbetaald. U betaalt 46,75 euro voor een behandelsessie van 1 uur met een tegemoetkoming van de mutualiteit van 35,75 euro en 11 euro remgeld.

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling van de mutualiteit mogelijk , die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW– statuut). Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald, en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, kan u zich dus best informeren bij uw eigen mutualiteit.

KINDERPSYCHOLOGIE

Een gesprek bij de psychologe duurt ongeveer 45 minuten en kost 50 euro. De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling die afhankelijk is van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.We helpen u graag met de nodige documenten.

Bij De Kubus kan u ook terecht voor verschillende diagnostische onderzoeken. De totaalprijs hangt af van de duur van de onderzoeken en de verslagtijd. Vragenlijsten die nodig zijn, zijn in de prijs inbegrepen. Na een onderzoek volgt er ook steeds een noodzakelijke bespreking. De richtprijs is 50 euro per gewerkt uur.

Een multidisciplinair overleg (met school, CLB, andere hulpverleners, …)op verplaatsing  is mogelijk. Voor dit overleg voorzien we ongeveer een uur en de kostprijs bedraagt 60 euro.